top of page

Filmvisning:Eallin

Hva: Filmvisning: Eallin

Hvor: Lie bydelshus

Når: 6. februar, kl. 17.00

Pris: Gratis

Filmplakat til filmen Eallin

Inger Ellen Baal (91) er født og oppvokst på vidda. I filmen Eallin får vi et innblikk i hennes liv. En historie om et liv i reindrifta, om vennskap og vertskap (verddevuohta) og tap av livsgrunnlag.

Filmskaper og fotograf Ørjan Marakatt Bertelsen har intervjuet og filmet Inger Ellen i forskjellige situasjoner. Resultatet har blitt et varmt og jordnært portrett av en stolt samekvinne, og hennes lengsel etter en tapt kultur og et liv pakt med naturen. 

Prosjektet er støttet av:

Sametinget
Kulturrådet
Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune

Les mer om filmen Eallin på senterfornordligefolk.no

 

PS! Vi feirer Samenes nasjonaldag, og har satt opp flere samiske filmer på programmet. Følg med på bydelshus.no

Samisk uke ved bydelshusene i Skien er støttet av Sametinget 

bottom of page