top of page

Klassisk kultur:
Om det greske språk

Hva: foredrag av Eirik Welo, fra Norsk Klassisk Forbund.

Hvor. Lie bydelshus

Når: 23. februar kl. 19.00

Pris: 200,-

klassisk kultur 1 erik welo 030222_edited.jpg

Klassisk kultur: Om det Greske språk, foredrag ved Eirik Welo, fra Norsk Klassisk Forbund. Eirik Welo er førstelektor i gammelgresk ved Universitetet i Oslo. Han underviser i gresk og latin og har også oversatt greske medisinske tekster av Hippokrates til norsk.

Om foredraget:
Det greske språket har en lang og fargerik historie. Vi følger språkhistorien fra bronsealdertegn via homeriske helter, Platons Athen og Aleksander den stores verdensrike til bysantinsk middelalder og moderne gresk språkstrid. For deg som er interessert i språk, litteratur og historie! 

Norsk Klassisk Forbund

Norsk Klassisk Forbund er en landsomfattende organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for antikken og hvor antikken har påvirket europeiske og norsk kultur. Forbundet arbeider for å styrke de klassiske fagene latin, gresk og antikkens kultur i skolen, på universitetet og i samfunnet. Forbundet utgir tidsskriftet "Klassisk Forum", som også er forbundets medlemsblad.

bottom of page