top of page

Skravletimen med Gro
Konflikter- er det farlig da?

AVLYST

Hva: Skravletimen med Gro 

Hvor: Menstad bydelshus

Når: 5. september kl. 12.00

Billettpris: 150,-

Det er slitsomt å ikke kunne hilse på naboen fordi dere har en uenighet og temperaturen er blitt høy. Nabokonflikter og andre konflikter kan påvirke helsa vår og hvordan vi har det i hverdagen. 

Håndtert riktig kan uenigheten også få positive ringvirkninger. Allmennlege Gisle Roksund og Lars Otto Justad fra Konfliktrådet vet hva uløste konflikter og konfliktløsning gjør med oss.  

Gro Jørgensen, Gisle Roksund og Lars Ott
bottom of page