SMITTEVERN FOR AKTIVITETER I REGI AV KULTUR OG FRITID

 

Vi legger til rette for å overholde gjeldende smitteverntiltak fra kommuneoverlegen i Skien kommune. Samtykkeskjema må fylles ut ved påmelding. Skien kommune følger grunnleggende regler for smittevern som er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger

 

1. Sørg for god håndhygiene og følg ellers retningslinjer for smittevern ihht linkene ovenfor.

 

2. Alle deltagere må vaske hender og bruke håndsprit før oppstart av turer/aktivitet og før alle måltider.

 

3. Ved symptomer på luftveisinfeksjoner eller annen sykdom er det ikke lov til å komme på turer, arrangementer eller kurs i regi av Kultur og fritid.

 

4. Hold en meters avstand til hverandre.

 

5. Ved transport i bil og/eller buss blir det tatt forhåndsregler med god avstand mellom passasjerer, rengjøring av flater og god utlufting etter bruk.

 

6. Det blir hovedfokus på aktiviteter og samvær utendørs.

OBS!

På Paracamp i Fritidsparken er det Fritidsparkens smittevern som gjelder:


https://www.skienfritidspark.no/om-oss/aktuelt/smittervern-hos-skien-fritidspark

Gråtenmoen bydelshus

Gråtenmoen terrasse 16

3732 SKIEN

Telefon: 35544600

E-post: gratenmoen@bydelshus.no

Menstad bydelshus

Haugsåsveien 30

3712 SKIEN

Telefon: 35913912

E-post: menstad@bydelshus.no

Lie bydelshus

Cappelensgate 8

3717 SKIEN

Telefon: 35544670

E-post: lie@bydelshus.no

youtube-860x280_edited.png