SØKNADSSKJEMA
UR Logo.jpg

Det er kun ungdom bosatt i Skien kommune som kan sende søknad. Det kan gis støtte til initiativ innen kultur, musikk, konserter, fritid, utstyr og annet. Kun rusfrie tiltak og arrangementer støttes. Ved å sende inn søknad, godtas dette.