top of page

Mindfullness introkurs

22.10.24, 10:00

6 uker

Om kurset

Tid: Tirsdager kl. 17.30-19.30

Sted: Lie bydelshus

Oppstart: 22.oktober

Pris: 1000,-


Lær å håndtere stress og gi deg selv mental styrketrening gjennom mindfulness. Du vil lære teknikker som bidrar til blant annet stressreduksjon, mer overskudd, økt selvinnsikt og evne til å stå stødig i krevende situasjoner.


Mindfulness er enkel praksis forankret i teori, refleksjon og øvelse med mål om økt livskvalitet og styrket endringskompetanse. Gjennom mental trening oppøver man hjernens bevissthet omkring tanker, følelser og kropp, og får gjennom dette en økt motstandsdyktighet mot for eksempel stress.


Kurset går over seks samlinger, og vi kommer inn på ulike temaer. Blant annet:


  • Stress, stressfaktorer og hvordan vi håndterer dem

  • Tanker og følelser, og sammenhengen mellom dem

  • Kropp, og bevissthet rundt kroppsfornemmelser

  • Kontroll, og hvordan vi forholder oss til den

  • Perspektiv på eget atferdsmønster


Kurset veksler mellom øvelser, dialog, refleksjon og teori.


Det vil bli gitt hjemmeoppgaver til egen bruk mellom samlingene, for optimalt utbytte av kurset.


Kurset er åpent for alle, og ingen forkunnskaper er nødvendig.


Merk!

Det er forhåndsbetaling og bindende påmelding til alle kurs. Dersom du er forhindret fra å delta, må du gi beskjed til bydelshuset minst 1 uke før kursstart for å få refusjon (eksklusiv avgift).

Lærer

Ingrid Åsen

bottom of page